Údaje podle § 5 německého zákona o telemédiích:

RedAnts CarSystems GmbH
Poststraße 17
04158 Leipzig

 

Zástupci společnosti:

Jörg auf der Heide, Christian Schäfer

 

Kontakt:

Telefon:0341/60249524
Telefax:0341/60249525
E-Mail:leipzig@redants.de

 

DIČ:

Daňové identifikační číslo podle §27a německého zákona o dani z obratu:
DE287634798
Impresum společnosti RedAnts Lipsko, Sasko

Ručení za obsahy

Informace na této straně mají všeobecný a informativní charakter. Slouží všeobecnému a dalšímu vzdělávání. Příspěvky nepředstavují žádné právní poradenství a nemohou sloužit poradenství se zřetelem ke skutečným právním sporům. Nepokoušejte se o řešení reálného případu na základě informací těchto stránek. Nechejte si v reálných případech poradit vždy od specializovaného advokáta.

Obsahy těchto stránek byly sestaveny s tou největší péčí. Upozorňujeme však na to, že se právo, internet a příslušné technologie vyvíjejí dále, což může vést k tomu, že mohou být informace po nějaké době zastaralé, nesprávné nebo rozporné.

 

Autorské právo / práva na užití díla

Může dojít k tomu, že do této online nabídky budou zahrnuty obsahy třetích subjektů, jako například videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS-Feeds nebo obrazový materiál z jiných internetových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelé těchto obsahů (dále označen jako „třetí poskytovatel“) sledují IP adresy uživatelů. Neboť bez této IP adresy nemohou zaslat obsahy do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto potřebná pro znázornění těchto obsahů. Snažíme se o to, abychom používali pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k odeslání obsahů. Nemáme však žádný vliv na to, zda třetí poskytovatelé případně IP adresu ukládají např. ke statistickým účelům. Je-li nám to známo, tak na toto uživatele upozorníme.

 

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které umožňují na přístupovém přístroji uživatelů (PC, Smartphone. apod.) ukládat specifické informace vztahující se k tomuto přístroji. Slouží jednak k tomu, aby byly webové stránky pro uživatele optimální – slouží tedy uživatelům (např. ukládání přístupových údajů). A jednak slouží k tomu, aby byla evidována statistická data užívání webové stránky a aby stránka mohla být analyzována za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé mohou mít vliv na použití cookies. Většina prohlížečů má k dispozici možnost, při níž je ukládání cookies omezeno nebo je mu kompletně zamezeno. Je však upozorňováno na to, že bude užívání a zejména komfort užívání bez cookies omezen.

 

Odvolání, změny, opravy a aktualizace

Uživatel má na požádání právo obdržet bezplatně informace ohledně osobních údajů, které jsou o něm ukládány. Kromě toho má uživatel právo na opravu nesprávných údajů, zablokování a vymazání svých osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností ukládání.

 

Původ obrazových materiálů

electriceye – Fotolia.com | bluedesign – Fotolia.com