Zajištění kvality – Rework – Konečná kontrola

Ať už se jedná o zajištění kvality, rework nebo konečnou kontrolu – s naším certifikovaným managementem kvality podle ISO 9001:2008 jsme Vám k dispozici 24 hodin denně a podpoříme Vás spolehlivě a profesionálně v rámci našich klíčových kompetencí.

Zajištění kvality
Qualitätssicherung Sichtkontrolle Messung und Funktionsprüfung

Pro komplexní zajištění kvality provádíme vizuální kontroly, měření, zkoušky funkčnosti konstrukčních celků podle Vašich zkušebních a pracovních pokynů. K tomu používáme mimo jiné:

  • vzorky s mezní tolerancí
  • katalogy vad
  • posuvná měřítka
  • mikrometry
  • kalibry
  • měřící zařízení

Kromě toho pro Vás provádíme kompletní kontroly na příjmu zboží, aby byla zajištěna bezproblémová výroba, a podrobujeme všechny jednotlivé díly nebo konstrukční celky na konci výrobní linky konečné kontrole, aby závod neopustily žádné vadné díly a abyste tak byli chráněni před zbytečnými reklamacemi zákazníků.

Rework
Nacharbeit inklusive Reinigung Zuschnitt Entgratung Bohrarbeiten und Zuschnitten

In puncto rework pro Vás čistíme znečištěné konstrukční díly, provádíme mechanické dokončovací práce a montujeme nebo demontujeme konstrukční celky podle Vašich pokynů. Tím dochází k rychlému odstranění drobných vad, aniž by musel být přerušen výrobní proces ve Vašem podniku nebo aniž by nepostačoval čas či nebylo možno zboží dodat.

Naše dokončovací práce provádějí manuálně naši pracovníci s profesionálním vzděláním nebo jsou tyto práce prováděny pomocí speciálních strojů. Patří sem například:

  • vrtání
  • broušení
  • přířezy
  • odstraňování ostrých hran

Dokončovací práce u konstrukčních dílů patří ke každodenním úkolům našich pracovníků. Zejména odstraňování „ostrých hran“ a detailní dokončovací práce u forem patří k našim speciálním úkolům a rutinním pracovním postupům, které provádíme s velkou péčí a kompetencí.

Konečná kontrola
Endkontrolle und Fehlerprüfung von geschulten Mitarbeiter

Naši vyškolení pracovníci rádi provedou na přání konečnou kontrolu podle Vašich směrnic a zadání a postarají se u Vás o veškeré záležitosti týkající se kvality. Podle potřeby budeme zastupovat Vaše zájmy u Vašich zákazníků a Vašim dodavatelům rádi zřídíme kvalitativní firewall, aby tak byly zaručeny 100% bezvadné dodávky dílů.

Zásluhou efektivního personálního managementu garantujeme v našich pobočkách ty nejkratší reakční doby při maximální kvalitě a bezvadný servis. Naše služby jsou poskytovány výlučně podle Vašich zkušebních a pracovních směrnic a provádí je odborně kompetentní a zkušený tým.

Naše každodenní pracovní činnost je kompletně dokumentována, aby tak byla zaručena transparentnost a kvalita našich pracovních postupů. Kromě toho zhotovujeme také dlouhodobé analýzy a analýzy chyb za účelem optimalizace Vašich výrobních procesů.

Zajištění kvality začíná u RedAnts Carsystems.

Co pro Vás můžeme udělat?