Naše silné stránky

  • speciální dokončovací práce u konstrukčních dílů
  • dosažitelnost 24 hodin / 7 dní v týdnu
  • reakční doba do 1 hodiny v podniku
  • dokumentace podle VAŠEHO standardu
  • kompetence pro práce na motorových vozidlech s vysokonapěťovými systémy
Messung RedAnts Leipzig Mitarbeiter
  • ochrana před elektrostatickými výboji (ESD)
  • kompetence pro zkoušky kovů a konstrukce karoserií (ocel a hliník)
  • kompetence v oblasti rychlé kontroly (quickcheck) a dokončovacích prací pro sedadlové systémy
  • drobné bodové opravy laku (spot repair) a technika vyrovnávání deformací karoserií
  • rezidentská činnost / proces / poradenství – výroba nástrojů