Dane zgodnie z  § 5  ustawy o telemediach:

RedAnts CarSystems GmbH
Poststraße 17
04158 Leipzig

 

Reprezentowana przez:

Jörg auf der Heide, Christian Schäfer

 

Kontakt:

Nr telefonu:0341/60249524
Faks:0341/60249525
E-Mail:leipzig@redants.de

 

Numer identyfikacji podatkowej:

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 a ustawy o podatku obrotowym:
DE287634798

Odpowiedzialność za treści

Informacje zawarte na stronie posiadają charakter ogólny i informacyjny. Służą one kształceniu ogólnemu i dokształcaniu. Artykuły nie stanowią doradztwa prawnego i nie mogą stanowić również doradztwa w odniesieniu do rzeczywistych sporów prawnych. Nie powinni Państwo próbować, rozwiązać rzeczywistego przypadku na podstawie informacji zawartych na tej stronie. W przypadku rzeczywistych stanów rzeczy należy zawsze zasięgać porady wyspecjalizowanego adwokata.

Treści niniejszych stron zostały sporządzone z największą starannością.  Podkreślamy jednak, że prawo, internet oraz odpowiednie technologie podlegają stałemu rozwojowi, co może prowadzić do tego, że informacje mogą stać się po jakimś czasie przestarzałe, nieprawidłowe lub sprzeczne.

 

Prawa autorskie / prawa do użytkowania

Publikacje na niniejszych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Artykuły osób trzecich są oznaczone jako takowe.  Powielanie, opracowywanie i użytkowanie każdego rodzaju wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga zgody eRecht24 lub danego autora. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron są dozwolone tylko do niekomercyjnego użytku prywatnego.

Jeśli chcą wykorzystać Państwo treści naszych stron lub ich części, prosimy o kontakt z nami.

 

Odpowiedzialność za linki

Podane linki zewnętrzne przekierowują do treści usługodawców obcych.  Odpowiedzialność za te treści ponosi wyłącznie dany usługodawca. W przypadku informacji o naruszaniu prawa, linki te są niezwłocznie usuwane.

 

Nawiązywanie kontaktu

W przypadku nawiązywania kontaktu z usługodawcą (na przykład za pomocą fomularza kontaktowego lub maila) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek powstania pytań powiązanych.

 

Komentarze i wpisy

Jeśli użytkownicy zamieszczają komentarze w blogu lub dokonują innych wpisów, ich adresy IP są zapisywane. Odbywa się to dla bezpieczeństwa usługodawcy na wypadek, gdy ktoś w komentarzach i wpisach zamieści treści sprzeczne z prawem (obrażanie, zabroniona propaganda polityczna, itd.).  W takim przypadku usługodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za komentarz lub wpis i z tego powodu jest zainteresowany tożsamością autora.

 

Zwolnienie z usług i treści osób trzecich

Może się zdarzyć, że w obręb niniejszej oferty online włączone zostaną treści osób trzecich, jak na przykład wideo z YouTube, mapy z Google Maps, RSS Feeds czy grafiki z innych stron internetowych.  Wymaga to zawsze posiadania przez oferujących te treści (zwanych dalej „usługodawcami trzecimi”) adresów IP użytkowników.  Bez adresów IP nie mogą bowiem przesyłać treści do wyszukiwaki danego użytkownika. Tym samym adresy IP są konieczne do prezentacji niniejszych treści. Staramy się stosować tylko takie treści, których usługodawcy używają adresów IP wyłącznie w celu dostarczania tych treści.  Jednakże nie mamy wpływu na przykład na to, że dany usługodawca trzeci zapisze adres IP w celach statystycznych. O ile będziemy w posiadaniu takiej wiedzy, poinformujemy o tym użytkowników.

 

Pliki cookie

Cookies są małymi plikami, które umożliwiają zapisywanie na dostępowym urządzeniu użytkowników (PC, smartphone itp.) specyficznych, odnoszących się do danego urządzenia informacji.  Po pierwsze ułatwiają one obsługę stron internetowych i tym samym służą użytkownikowi (np. zapamiętywanie danych logowania). Po drugie wykorzystywane są do pobierania danych statystycznych odnośnie użytkowania stron internetowych i analizy pod kątem ulepszenia oferty.  Użytkownicy mają wpływ na stosowanie plików cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, przy użyciu których zapisywanie plików cookie może być ograniczone lub całkowicie wyłączone. Jednakże podkreślamy przy tym, że bez plików cookie użytkowanie stron internetowych, a w szczególności komfort użytkowania, może być ograniczony.

 

Odwołanie, zmiany, sprostowania i aktualizacje

Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego otrzymania na jego wniosek informacji o jego zgromadzonych danych osobowych. Dodatkowo użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawdziwych danych, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie obowiązek przechowywania dokumentów.

 

Zdjęcia

electriceye – Fotolia.com | bluedesign – Fotolia.com