Nasze mocne strony

  • Specjalna obróbka dodatkowa elementów konstrukcyjnych
  • Dostępność: 24 godziny / 7 dni w tygodniu
  • Czasy reakcji w miejscu lokalizacji wynoszące 1 godzinę
  • Dokumentacja wg PAŃSTWA standardu
  • Kompentencje w zakresie prac na pojazdach mechanicznych z systemami wysokowoltażowymi
Messung RedAnts Leipzig Mitarbeiter
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
  • Kompetencje w zakresie badania metali i budowy karoserii (stal i aluminium)
  • Kompetencje w zakresie quickcheck i obróbki dodatkowej systemów siedzeń
  • Naprawy lakiernicze i naprawa wgnieceń
  • Rezydenci | Proces | Doradztwo – budowa narzędzi